Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.08.2020.MH

"Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek- granica województwa od km 0+000 do km 0+947"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 265,3 2020.04.24 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2020.04.24 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2020.04.24 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,2 2020.04.24 31
Projekt budowlany cz.1 pdf 2924,7 2020.04.24 33
Projekt budowlany cz.2 pdf 2802,5 2020.04.24 32
Projekt organizacji ruchu pdf 733,1 2020.04.24 32
Przedmiar cz. 1 pdf 111,5 2020.04.24 31
Przedmiar cz. 2 pdf 109,9 2020.04.24 31
SPECYFIKACJE Patrówek cz.1 pdf 448,6 2020.04.24 30
SPECYFIKACJE Patrówek cz.2 pdf 448,1 2020.04.24 31
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,9 2020.04.24 32
Wykaz osób doc 21,7 2020.04.24 32
Wykaz robót budowlanych doc 27,6 2020.04.24 31
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2020.04.24 31
Wzór umowy na roboty budowlane doc 36,6 2020.04.24 31
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,4 2020.04.24 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,2 2020.04.24 30

Pobierz wszystkie dokumenty