Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-156/20

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa certyfikowanego szkolenia pt. Odlewnictwo ciśnieniowe - Kc-zp.272-156/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne doc 145,0 2020.04.23 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 63,1 2020.04.23 42
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 66,0 2020.04.23 43
Wzór formularza oferty docx 66,5 2020.04.23 44
Wzór umowy - usługi docx 81,5 2020.04.23 41

Pobierz wszystkie dokumenty