Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-181/20

"Usługa składu komputerowego i komputerowego opracowania rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - Kc-zp.272-181/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 33,9 2020.04.17 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 55,8 2020.04.17 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.04.17 52
Próbka A1 pdf 2173,9 2020.04.17 65
Próbka A2 pdf 1101,9 2020.04.17 58
Próbka B1 docx 447,2 2020.04.17 56
Próbka B2 docx 771,0 2020.04.17 57
Wykaz zrealizowanych usług docx 24,6 2020.04.17 70
Wzór formularza oferty docx 25,7 2020.04.17 51
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 27,5 2020.04.17 50
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,2 2020.04.17 52
Wzór umowy - usługi docx 29,6 2020.04.17 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oaz Modyfikacja SIWZ doc 217,9 2020.04.23 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2020.04.30 45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 63,5 2020.04.23 49

Pobierz wszystkie dokumenty