Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-157/20

"usługa implementacji oprogramowania do przetwarzania danych pomiarowych- KC-zp.272-157/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 38,2 2020.04.17 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 157,8 2020.04.17 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 150,5 2020.04.17 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 144,0 2020.04.17 58
Wykaz zrealizowanych usług doc 136,5 2020.04.17 56
Wzór formularza oferty doc 150,0 2020.04.17 56
Wzór umowy doc 181,0 2020.04.17 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 290,9 2020.04.30 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 123,2 2020.05.05 34
Informacja_z_otwarcia_ofert doc 142,0 2020.05.05 41
NOWY Wzór umowy doc 176,5 2020.04.30 43
Odpowiedź na zapytania docx 293,8 2020.04.22 54
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 149,8 2020.04.24 54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 12,5 2020.04.29 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 292,3 2020.04.24 51
Powiadomienie_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert -2 docx 292,8 2020.04.29 52
UMOWA POUFNOŚCI docx 21,2 2020.04.22 50

Pobierz wszystkie dokumenty