Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-169/20

"Remont sali wykładowej nr 203 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-169/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 104,5 2020.04.15 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2020.04.15 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,7 2020.04.15 63
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 25,7 2020.04.15 68
Wzor_umowy_sala 203 w A-2 doc 237,0 2020.04.15 61
Wzór formularza oferty doc 28,2 2020.04.15 62
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.04.15 54
wzór Wykaz osób doc 45,0 2020.04.15 59
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2020.04.15 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,7 2020.04.15 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 984,1 2020.04.23 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2020.04.30 143

Pobierz wszystkie dokumenty