Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-177/20

"Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 46,0 2020.04.09 119

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 216,0 2020.04.27 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 89,3 2020.04.09 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,5 2020.04.09 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,0 2020.04.09 72
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 46,0 2020.04.09 76
Wzór formularza oferty doc 71,5 2020.04.09 84
Wzór umowy docx 85,9 2020.04.09 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 968,7 2020.04.27 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,2 2020.04.27 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 1002,5 2020.04.27 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 298,5 2020.05.05 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o omyłce doc 219,4 2020.05.04 82
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2020.05.12 109
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2020.04.09 74
NOWY - Wzór formularza oferty doc 71,0 2020.05.04 46
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 12,8 2020.05.04 51
Oświadczenie podwykonawcy docx 27,5 2020.04.09 69
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,1 2020.04.27 55
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 268,7 2020.05.04 73
Wykaz osób doc 46,0 2020.04.09 68
Wzór wykazu robót budowlanych doc 60,5 2020.04.09 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 45,5 2020.04.09 69

Pobierz wszystkie dokumenty