Szczegóły ogłoszenia

15/2020/III

"Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych"

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 377,6 2020.03.30 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz. I _SIWZ _ Instrukcja dla Wykonawców 7z 2345,9 2020.03.30 64
Cz. II _ SIWZ__Program Funkcjonalno - Użytkowy docx 394,2 2020.03.30 62
Cz. III _ SIWZ _ Kontrakt i Umowa Serwisowa.7z 001 1051,9 2020.03.30 57
Informacja_omyłka w treści SIWZ PDF 253,7 2020.04.01 48
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2020.03.30 52
SIWZ docx 653,9 2020.03.30 59
SIWZ poprawiona omyłka 31_03_2020 docx 653,9 2020.04.01 59
siwz_czesc_III_Wzor kontraktu i serwis-1 docx 392,3 2020.03.30 51
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 102,8 2020.03.30 54
ZAŁĄCZNIK Nr 4_ Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych oraz Wzór wykazu us docx 100,8 2020.03.30 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja_Pobieranie i rozpakowywanie dokumentacji SIWZ PDF 397,7 2020.04.01 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0_EC Skierniewice_KONTRAKT aktualna 06_04_2020 docx 261,3 2020.04.06 42
0_EC Skierniewice_KONTRAKT_10_04_2020 docx 261,4 2020.04.14 44
0_EC Skierniewice_KONTRAKT_22_04_2020 docx 261,4 2020.04.23 34
2_ZACZ~1 aktualizacja 10_04_2020 DOC 103,8 2020.04.14 42
Aneks nr 1 do umowy o przyładzenie do sieci dystrybucyjnej pdf 694,3 2020.04.23 31
Cz. II SIWZ_PFU z załacznikami_1plik 7z 149885,0 2020.03.30 70
Informacja w sprawie otwarcia ofert pdf 265,3 2020.04.28 33
Odfpowiedź na zapytania do SIWZ nr 4 pdf 2804,7 2020.04.14 45
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 7 pdf 6977,7 2020.04.23 36
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 8 pdf 4175,3 2020.04.23 36
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 9 pdf 2519,1 2020.04.23 35
Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 5 pdf 2571,5 2020.04.16 43
Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 6 pdf 844,4 2020.04.16 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 10 pdf 1314,8 2020.04.28 34
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 1703,3 2020.04.03 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 1301,5 2020.04.06 48
Ogłoszenie o wyborze pdf 353,3 2020.05.19 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 17,7 2020.04.22 34
Powiadomienie wizja lokalna pdf 231,8 2020.04.06 49
Protokół z otwarcia ofert kogeneracja pdf 939,4 2020.05.06 32
SIWZ aktualizacja na 03-04-2020 docx 653,4 2020.04.03 51
SIWZ aktualizacja na 22-04-2020 docx 653,8 2020.04.23 38
Wezwanie do zlożenie dokumentów pdf 1997,8 2020.05.12 11
ZACZNI 1 Umowy serw Program obsługi 28_04_2020 docx 419,1 2020.04.28 34
Załacznik 8 Instrukcja dla wykonawcow aktualizacja na 16_04_2020 pdf 711,7 2020.04.16 41
Załacznik nr 2 do warunków przyłaczenia i umowy pdf 344,3 2020.04.23 36
Załacznik nr 3 do warunków przyłaczenia i umowy pdf 373,5 2020.04.23 34
ZAŁĄCZNIK Nr 1 Formularz Oferty akt 22_04_2020 docx 399,3 2020.04.23 34
ZAŁĄCZNIK Nr 1 Formularz Oferty aktualizacja 16_04_2020 docx 399,4 2020.04.16 41
ZAŁĄCZNIK NR 4 Harmonogram Rzeczowo Finansowy aktualizacja 29_04_2020 docx 103,3 2020.04.29 32
Zmiany w ogloszeniu pdf 543,7 2020.04.22 50

Pobierz wszystkie dokumenty