Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/N/AC/2020

"Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,6 2020.03.31 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 576,5 2020.03.31 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.03.31 12
Formularz ofertowy doc 42,2 2020.03.31 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 71,4 2020.03.31 9
Warunki przyłącza pdf 35,5 2020.03.31 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,2 2020.03.31 9

Pobierz wszystkie dokumenty