Szczegóły ogłoszenia

CRZP/44/2020/AZP

"Remont dla czwartego odnowienia klasy SBS Horyzont II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 523990-N-2020 pdf 170,2 2020.03.18 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ doc 541,5 2020.03.18 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1a_kalkulacja ceny docx 38,7 2020.03.27 21
1_Wzór_oferty doc 307,0 2020.03.18 43
2_Specyfikacja techniczna docx 42,9 2020.03.18 59
3_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków doc 40,0 2020.03.18 35
4_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia doc 43,0 2020.03.18 35
5_Wykaz_usług doc 40,0 2020.03.18 33
6_Oświadczenie_o__przynależności_do_tej_samej_grupy_kapitałowej doc 41,0 2020.03.18 33
7_Oświadczenie_o_zatrudnianiu_osób_na_podstawie_umowy_o_pracę doc 34,5 2020.03.18 33
8_Wzór umowy docx 29,4 2020.03.18 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 doc 437,0 2020.03.27 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 doc 503,0 2020.03.27 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540055253-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 270,7 2020.03.27 15
Informacja z otwarcia ofert pdf 644,2 2020.03.31 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 doc 434,5 2020.03.27 23

Pobierz wszystkie dokumenty