Szczegóły ogłoszenia

CSKDzMIZP-2375/12/02/05/2020

"zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów koronografi i PCI wraz z dzierżawą"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 361,4 2020.03.17 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 361,5 2020.03.17 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.03.17 34
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.03.17 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 270,5 2020.03.17 32
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 367,5 2020.03.17 45
wzór umowy - komis doc 158,0 2020.03.17 34
wzór umowy - komis z dzierżawązadanie nr 19 doc 165,5 2020.03.17 33
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 96,0 2020.03.17 34
Załącznik nr 1 -zadanie 1 - introducery naczyniowe dojście promieniowe doc 33,5 2020.03.17 37
Załącznik nr 10 - Zadanie 10 - cewniki prowadzące doc 30,5 2020.03.17 32
Załącznik nr 10A -Ocena Medyczna - Zadanie 10 - cewniki prowadzące doc 27,5 2020.03.17 33
Załącznik nr 11 -Zadanie 11 - cewniki balonowe małopodatne doc 34,0 2020.03.17 35
Załącznik nr 11A - ocena medyczna -Zadanie 11 - cewniki balonowe małopodatne doc 29,0 2020.03.17 33
Załącznik nr 12 - Zadanie 12 - cewniki balonowe półpodatne o niskim profilu doc 33,0 2020.03.17 34
Załącznik nr 12 A-Ocena medyczna- Zadanie 12- cewniki balonowe półpodatne o doc 26,5 2020.03.17 31
Załącznik nr 13 - Zadanie 13 - cewniki doprowadzające teleskopowo doc 30,5 2020.03.17 30
Załącznik nr 13 A - Ocena medyczna- Zadanie 13 - cewniki doprowadzające tele doc 27,5 2020.03.17 31
Załącznik nr 14 - Zadanie 14 - stenty DES o dużej sile radialnej i możliwośc doc 39,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 14 A -Ocena medyczna - Zadanie 14 - stenty DES o dużej sile rad doc 30,5 2020.03.17 32
Załącznik nr 15- Zadanie 15 - stenty DES o łatwej doprowadzalności do zmiany doc 36,5 2020.03.17 34
Załącznik nr 15A- Ocena medyczna- Zadanie 15 - stenty DES o łatwej doprowadz doc 30,5 2020.03.17 31
Załącznik nr 16 - Zadanie 16 - Y konektory z zastawką hemostatyczną doc 38,0 2020.03.17 36
Załącznik nr 16A - Ocena Medyczna - Zadanie 16 - Y konektory z zastawką hemo doc 29,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 17 - Zadanie 17 - akcesoria dodatkowe do zabiegów angioplastyki doc 38,0 2020.03.17 36
Załącznik nr 17A - Ocena medyczna - Zadanie 17 - akcesoria dodatkowe do zabi doc 33,0 2020.03.17 35
Załącznik nr 18 - Zadanie 18 - strzykawka inflator z manometrem doc 32,0 2020.03.17 33
Załącznik nr 18A - Ocena medyczna - Zadanie 18 - strzykawka inflator z manom doc 30,0 2020.03.17 33
Załącznik nr 19 - Zadanie 19 - cewniki IVUS oraz prowadniki FFR doc 46,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 19A - Ocena medyczna - Zadanie 19 - cewniki IVUS oraz prowadnik doc 33,5 2020.03.17 32
Załącznik nr 1A - Ocena medyczna-zadanie 1 - introducery naczyniowe dojście doc 27,0 2020.03.17 32
Załącznik nr 2 - zadanie 2 - introducery promieniowe cienkościenne doc 32,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 20 - zadanie 20 - urządzenie hemostatyczne na miejsce nakłucia doc 31,0 2020.03.17 33
Załącznik nr 20A - Ocena medycznazadanie 20 - urządzenie hemostatyczne na mi doc 29,0 2020.03.17 33
Załącznik nr 2A - Ocena medyczna -zadanie 2 - introducery promieniowe cienko doc 27,0 2020.03.17 36
Załącznik nr 3 - Zadanie 3 - introducery udowe doc 32,5 2020.03.17 33
Załącznik nr 3A -Ocena medyczna - Zadanie 3 - introducery udowe doc 26,0 2020.03.17 32
Załącznik nr 4 - zadanie 4 - introducery udowe zbrojone doc 32,5 2020.03.17 34
Załącznik nr 4 A-Ocena medyczna - zadanie 4 - introducery udowe zbrojone doc 28,5 2020.03.17 31
Załącznik nr 5 - zadanie 5 - prowadniki naczyniowe dla cewników doc 30,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 5A -Ocena medyczna- zadanie 5 - prowadniki naczyniowe dla cewni doc 26,0 2020.03.17 34
Załącznik nr 6 - Zadanie 6 - prowadniki naczyniowe hydrofilne doc 31,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 6A -Ocena Medyczna - Zadanie 6 - prowadniki naczyniowe hydrofi doc 26,5 2020.03.17 34
Załącznik nr 7 - Zadanie 7 - cewniki diagnostyczne doc 36,0 2020.03.17 34
Załącznik nr 7 A - Zadanie 7 - cewniki diagnostyczne doc 29,5 2020.03.17 33
Załącznik nr 8 - zadanie 8 - prowadniki wieńcowe doc 33,0 2020.03.17 37
Załącznik nr 8 A - Ocena mmedyczna- zadanie 8 - prowadniki wieńcowe doc 27,5 2020.03.17 35
Załącznik nr 9 - zadanie 9 - prowadniki wieńcowe specjalnego przeznaczenia doc 32,5 2020.03.17 36
Załącznik nr 9A - Ocena medyczna - zadanie 9 - prowadniki wieńcowe specjalne doc 28,0 2020.03.17 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.03.17 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 72,5 2020.04.08 6

Pobierz wszystkie dokumenty