Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.1.2020

"Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz w 2020 roku"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5830,4 2020.03.16 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -Utrzymanie i konserwacja pdf 11066,8 2020.03.16 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 61,0 2020.03.16 32
zał.1a formularz cenowy xlsx 11,4 2020.03.16 30
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 43,0 2020.03.16 29
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2020.03.16 29
zał.4 Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 34,0 2020.03.16 30
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 35,5 2020.03.16 29
zał.6 STWIOR utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz pdf 223,5 2020.03.16 32
zał.7 wzor umowy pdf 849,4 2020.03.16 30
zał.8 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,5 2020.03.16 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie pdf 1443,3 2020.03.27 19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 2577,8 2020.03.27 18

Pobierz wszystkie dokumenty