Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-131/20

"Dostawa mebli biurowych dla WIMiR - KC-zp.272-131/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,3 2020.03.11 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 620,2 2020.03.11 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,0 2020.03.11 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2020.03.11 36
Wzór formularza oferty doc 28,4 2020.03.11 50
Wzór umowy - dostawy doc 33,4 2020.03.11 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (27) xml 135,8 2020.03.11 37

Pobierz wszystkie dokumenty