Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/03/2020

"Usługa przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84 oraz wykonanie oceny stanu technicznego urządzenia resursu i przeglądu specjalnego urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach AWF Kraków"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 170,5 2020.03.10 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,8 2020.03.16 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 72,5 2020.03.10 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.03.10 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.03.10 28
Zad 1 Poz 1 - Opis Techn pdf 237,9 2020.03.10 27
Zad 1 Poz 2 - Opis Techn pdf 220,4 2020.03.10 28
Zad 1 Poz 3 - Opis Techn pdf 186,4 2020.03.10 27
Zad 1 Poz 4 - Opis Techn pdf 181,4 2020.03.10 27
Zad 1 Poz 5 - Opis Techn pdf 449,2 2020.03.10 29
Zad 1 Poz 6 - Opis Techn pdf 298,1 2020.03.10 29
Zad 2 Poz 1 - Opis Techn pdf 144,0 2020.03.10 29
Zad 2 Poz 2 - Opis Techn pdf 1242,4 2020.03.10 28
Zad 2 Poz 3 - Opis Techn pdf 237,6 2020.03.10 29
Zad 2 Poz 4 - Opis Techn pdf 257,3 2020.03.10 29
Zad 2 Poz 5 - Opis Techn pdf 151,4 2020.03.10 28
Zad 2 Poz 6 - Opis Techn pdf 223,8 2020.03.10 29
Zad 2 Poz 7 - Opis Techn pdf 131,0 2020.03.10 26
Zad 3 Poz 1 - Opis Techn pdf 312,6 2020.03.10 30
Zad 3 Poz 2 - Opis Techn pdf 138,4 2020.03.10 26
Zad 3 Poz 3 - Opis Techn pdf 198,9 2020.03.10 26
Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia doc 191,0 2020.03.10 33
Zał nr 2 formularz oferty doc 58,5 2020.03.10 29
Zał nr 2A zadanie 1 Arkusz kalkulacyjny do oferty xls 41,0 2020.03.10 29
Zał nr 2B zadanie 2 Arkusz kalkulacyjny do oferty xls 42,0 2020.03.10 28
Zał nr 2C zadanie 3 Arkusz kalkulacyjny do oferty xls 40,0 2020.03.10 26
Zał nr 6 Projekt umowy doc 135,0 2020.03.10 33
Zał nr 7 wykaz osób docx 16,1 2020.03.10 25
Zał nr 8 Karta przeglądu konserwacyjnego docx 20,7 2020.03.10 28
Zał nr 9 wykaz usług docx 19,9 2020.03.10 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.03.10 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2020.03.20 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,4 2020.03.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty