Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-126/20

"Usługa prania pościeli wraz z transportem, dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-126/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2020.03.10 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,5 2020.03.17 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,5 2020.03.10 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.03.10 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.03.10 29
Wzór formularza oferty doc 30,6 2020.03.10 29
Wzór umowy - usługi doc 33,1 2020.03.10 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2020.03.27 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2020.03.17 24

Pobierz wszystkie dokumenty