Szczegóły ogłoszenia

SA.270.17.2020

"Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek urządzeń wodnych w ramach małej retencji"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 241,6 2020.03.06 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 11467,7 2020.03.06 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047686-N-2020 pdf 208,0 2020.03.16 43
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 1 pdf 167,3 2020.03.06 57
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 2 pdf 166,8 2020.03.06 50
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomo pdf 169,1 2020.03.06 41
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się zamów pdf 142,9 2020.03.06 44
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót - przepust pdf 165,2 2020.03.06 62
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - rurociąg pdf 169,4 2020.03.06 54
Załącznik nr 14 - STWIOR Przepust zip 1544,0 2020.03.06 47
Załącznik nr 15 - STWIOR Rurociąg zip 1490,0 2020.03.06 44
Załącznik nr 16 - Projekt wykonawczy - przepust zip 3572,0 2020.03.06 44
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rurociąg zip 2639,0 2020.03.06 48
Załącznik nr 18 - Mapa - Budowla P1(Rurociąg) oraz R-5 (rów mel.) pdf 955,4 2020.03.06 41
Załącznik nr 19 - Mapa - Budowla P2 (Przepust) pdf 1028,0 2020.03.06 39
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25a ust.1 pdf 168,3 2020.03.06 41
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 160,4 2020.03.06 40
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pdf 156,3 2020.03.06 41
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf 176,1 2020.03.06 43
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności pdf 168,6 2020.03.06 39
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 274,4 2020.03.06 37
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym pdf 144,5 2020.03.06 43
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat l pdf 110,5 2020.03.06 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o zmianie SIWZ z 16.03.2020 pdf 344,6 2020.03.16 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2020 pdf 763,5 2020.03.23 47

Pobierz wszystkie dokumenty