Szczegóły ogłoszenia

28/2020

"dostawy sukcesywne węży do płukania do aparatu Cusa, pojemników do transportu materiałów do badań histopatologicznych i sju"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 257,7 2020.03.05 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2020.03.05 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.05 32
formularz cenowy zadanie 1- 4 xls 30,0 2020.03.05 66
formularz cenowy zadanie 5 xls 27,5 2020.03.05 55
formularz cenowy zadanie 6 xls 33,0 2020.03.05 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2020.03.05 33
umowa projekt docx 543,1 2020.03.05 32
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.03.05 32
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2020.03.05 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2020.03.05 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2020.03.09 29
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 103,4 2020.03.10 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.03.13 30

Pobierz wszystkie dokumenty