Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-102/20

"dostawa 2 szt serwerów dla Centrum e-Learningu- w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-102/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,7 2020.03.05 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 77,9 2020.03.05 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 40,6 2020.03.05 60
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,2 2020.03.05 68
Wzór formularza oferty docx 41,8 2020.03.05 73
Wzór umowy - dostawy docx 45,9 2020.03.05 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na zapytania w sprawie siwz oraz Zmiana SIWZ odt 255,1 2020.03.25 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 odt 270,2 2020.04.16 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,8 2020.03.05 67
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2020.03.24 76
Informacja z otwarcia ofert doc 8,4 2020.05.12 34
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 70,0 2020.03.25 71
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.03.25 87

Pobierz wszystkie dokumenty