Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-102/20

"dostawa 2 szt serwerów dla Centrum e-Learningu- w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-102/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,7 2020.03.05 221

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 77,9 2020.03.05 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 40,6 2020.03.05 172
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,2 2020.03.05 186
Wzór formularza oferty docx 41,8 2020.03.05 182
Wzór umowy - dostawy docx 45,9 2020.03.05 185

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na zapytania w sprawie siwz oraz Zmiana SIWZ odt 255,1 2020.03.25 212
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 odt 270,2 2020.04.16 181

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,8 2020.03.05 182
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2020.03.24 194
Informacja z otwarcia ofert doc 8,4 2020.05.12 146
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 70,0 2020.03.25 182
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.03.25 198

Pobierz wszystkie dokumenty