Szczegóły ogłoszenia

KA-2/011/2020

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 159,9 2020.02.21 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 361,7 2020.02.21 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2020.02.21 45
Formularz ofertowy doc 275,0 2020.02.21 47
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 182,5 2020.02.21 41
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu xml 135,8 2020.02.21 41
Projekt umowy- zał. nr 5 pdf 252,8 2020.02.21 51
Projekt umowy-załącznik nr 5a pdf 218,9 2020.02.21 44
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 pdf 573,3 2020.02.21 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,7 2020.02.27 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9.03.2020. doc 23,1 2020.03.09 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,1 2020.03.16 60
sprostowanie ogłoszenia pdf 69,8 2020.03.16 43

Pobierz wszystkie dokumenty