Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2020

""Budowa leśniczówki Leśnictwa Dargobądz" - etap I "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 7143,2 2020.02.14 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_SA.270.2.3.2020 pdf 13391,8 2020.02.14 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Umowa _Załącznik nr 2a – Oświadczenie o płatności końcowej docx 31,2 2020.02.14 67
Umowa_Załącznik nr 2b- Oświadczenie o płatności częściowej docx 30,6 2020.02.14 73
Załacznik nr 10.10. Pozwolenie na budowę pdf 1326,1 2020.02.14 75
Załącznik nr 10.1. Projekt budowlany-ZAGOSPODAROWANIE pdf 14231,7 2020.02.14 91
Załącznik nr 10.2. Projekt budowlany-BUDYNEK LEŚNICZÓWKI pdf 8195,0 2020.02.14 93
Załącznik nr 10.3. Projekt wykonawczy-ZAGOSPODAROWANIE pdf 16654,1 2020.02.14 69
Załącznik nr 10.4. Projekt wykonawczy-BUDYNEK LEŚNICZÓWKI pdf 13144,8 2020.02.14 91
Załącznik nr 10.5. STWiORB pdf 1660,5 2020.02.14 83
Załącznik nr 10.6. Opinia geologiczna pdf 4186,2 2020.02.14 62
Załącznik nr 10.7. Przedmiar robót - ZAGOSPODAROWANIE pdf 147,5 2020.02.14 79
Załącznik nr 10.8. Przedmiar robót - BUDYNEK LEŚNICZÓWKI pdf 253,8 2020.02.14 85
Załącznik nr 10.9. Z1a pdf 1471,6 2020.02.14 73
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 162,5 2020.02.14 64
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 142,0 2020.02.14 64
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 142,5 2020.02.14 71
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 136,0 2020.02.14 70
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 136,0 2020.02.14 67
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 142,0 2020.02.14 66
Załącznik nr 7_Wzór umowy docx 71,7 2020.02.14 63
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 137,5 2020.02.14 66
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 137,5 2020.02.14 74

Pobierz wszystkie dokumenty