Szczegóły ogłoszenia

S.270.01.2020

"Budowa drogi leśnej DP 5 o dł. 8,8 km, etap I, km. 0+000,00 - 3+000,00"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 416,5 2020.02.13 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 47,6 2020.03.02 127
ogłoszenie UZP pdf 416,5 2020.02.13 73
SIWZ pdf 6537,4 2020.02.13 91
Wyjaśnienie do SIWZ pdf 289,8 2020.02.28 61
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 85,0 2020.02.13 73
zał. 10 STWiOR zip 722,2 2020.02.13 83
zał. 11 Decyzja środowiskowa DP 5 pdf 7004,9 2020.02.13 73
zał. 12 Zgłoszenie wodnoprawne zip 319,3 2020.02.13 61
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 68,5 2020.02.13 75
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 72,5 2020.02.13 71
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 141,0 2020.02.13 64
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 71,5 2020.02.13 63
Zał. 6 wykaz osób doc 73,0 2020.02.13 67
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane popr pdf 314,9 2020.02.13 71
zał. 8 Projekt budowlany zip 6567,2 2020.02.13 73
zał. 9 PRZEDMIAR - budowa drogi leśnej DP nr 5 etap I pdf 404,5 2020.02.13 90
zmiana SIWZ pdf 301,3 2020.02.13 87

Pobierz wszystkie dokumenty