Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-52/20

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla 5 osób dla WIMiP - Kc-zp.272-52/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 309,2 2020.02.13 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 327,1 2020.02.13 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 300,8 2020.02.25 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 313,0 2020.02.13 86
Wzór formularza oferty doc 306,4 2020.02.13 89
Wzór umowy - usługi doc 316,5 2020.02.13 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 494,0 2020.02.20 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 298,5 2020.02.25 76
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 323,5 2020.02.20 79
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 543,6 2020.02.20 92

Pobierz wszystkie dokumenty