Szczegóły ogłoszenia

CRZP/34/2020/AZP

"Usługa tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski artykułów zgłoszonych do zeszytów naukowych oraz redakcja native speakera"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 512290-N-2020 pdf 163,8 2020.02.13 24

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540031463-N-2020 pdf 77,5 2020.02.20 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZMIANA SIWZ 1 doc 505,0 2020.02.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2020.02.13 23
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.02.13 21
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.02.13 19
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.02.13 25
5_Wykaz usług doc 37,5 2020.02.13 19
6_Wykaz osób doc 38,0 2020.02.13 19
7_Wzór umowy ZMIANA SIWZ 1 doc 69,5 2020.02.13 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 591,3 2020.02.20 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 391,1 2020.02.20 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 626,1 2020.02.25 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 292,5 2020.02.20 10

Pobierz wszystkie dokumenty