Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-71/20

"Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkoleniowej UCI"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2020.02.13 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,9 2020.02.13 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.02.13 21
Espd-request - KC-zp.272-71-20 xml 138,2 2020.02.13 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2020.02.13 20
Wzór formularza oferty doc 30,0 2020.02.13 22
Wzór umowy - dostawy doc 31,0 2020.02.13 23

Pobierz wszystkie dokumenty