Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.1.2020

"Przebudowa i remont zagospodarowania terenu przy budynkach Nadleśnictwa Myślibórz"

Nadleśnictwo Myślibórz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 508004-N-2020 z dn. 12.02.2020 r. pdf 10377,6 2020.02.12 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 15206,5 2020.02.12 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Branża elektryczna PB pdf 6538,8 2020.02.12 33
Branża elektryczna PW pdf 1180,9 2020.02.12 32
Informacja z otwarcia ofert pdf 88,0 2020.02.27 37
Nadleśnictwo PZT - uzgodnienie PWiK pdf 522,2 2020.02.12 31
Opis PB pdf 710,5 2020.02.12 32
Opis PB PW pdf 710,5 2020.02.12 30
Opis PW BS pdf 774,7 2020.02.12 31
Pismo w sprawie związania ofertą pdf 120,8 2020.03.23 12
PZT - WZ pdf 380,6 2020.02.12 34
PZT - wz umorzenie pdf 380,6 2020.02.12 31
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejący PW PDF 3383,1 2020.02.12 32
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejący PDF 3383,2 2020.02.12 29
PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu PW PDF 3470,6 2020.02.12 34
PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu PDF 3476,6 2020.02.12 36
PZT-03 Przekrój A-A PDF 231,3 2020.02.12 34
PZT-03 Przekrój A-A PW PDF 235,3 2020.02.12 29
S-01 pdf 1070,2 2020.02.12 36
S-01 BS pdf 1127,5 2020.02.12 30
S-01 PW pdf 1070,2 2020.02.12 31
S-02 pdf 256,7 2020.02.12 37
S-02 BS pdf 264,0 2020.02.12 30
S-02 PW pdf 256,7 2020.02.12 30
S-03 pdf 402,2 2020.02.12 31
S-03 BS pdf 388,3 2020.02.12 31
S-03 PW pdf 402,2 2020.02.12 30
S-04 pdf 484,3 2020.02.12 28
S-04 BS pdf 486,3 2020.02.12 29
S-04 PW pdf 484,3 2020.02.12 32
S-05 pdf 435,8 2020.02.12 29
S-05 BS pdf 440,3 2020.02.12 31
S-05 PW pdf 435,8 2020.02.12 31
S-06 pdf 169,0 2020.02.12 28
S-06 BS pdf 169,5 2020.02.12 31
S-06 PW pdf 169,0 2020.02.12 29
S-07 pdf 305,7 2020.02.12 28
S-07 BS pdf 372,3 2020.02.12 29
S-07 PW pdf 305,7 2020.02.12 32
S-08 pdf 167,5 2020.02.12 31
S-08 BS pdf 218,5 2020.02.12 29
S-08 PW pdf 167,5 2020.02.12 32
S-09 BS pdf 449,5 2020.02.12 29
S-10 BS pdf 390,7 2020.02.12 31
Zał. nr 1 do Wniosku zamawiającego o przedłożenie terminu związania ofertą pdf 113,7 2020.03.23 15
Załącznik nr 1 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY pdf 195,6 2020.02.12 30
Załącznik nr 10 SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia-pop pdf 207,8 2020.02.12 30
Załącznik nr 11 SIWZ - Wykaz osób pdf 151,7 2020.02.12 28
Załącznik nr 12 SIWZ - Niewiążący_wzór_zobowiązania.. pdf 123,7 2020.02.12 29
Załącznik nr 2 SIWZ - Wykaz robót budowlanych pdf 138,8 2020.02.12 29
Załącznik nr 3 SIWZ - Oświadczenie wykluczenie pdf 217,8 2020.02.12 29
Załącznik nr 4 SIWZ - Formularz oferty pdf 178,3 2020.02.12 31
Załącznik nr 5 SIWZ - Wzór umowy pdf 503,7 2020.02.12 33
Załącznik nr 6 SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależność do grupy kapitało pdf 141,8 2020.02.12 28
Załącznik nr 7 SIWZ - Specyfikacje techniczne pdf 236,7 2020.02.12 31
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót pdf 166,9 2020.02.12 42
Załącznik nr 8a do SIWZ -Formularz cenowy pdf 142,4 2020.02.12 35
Załącznik nr 9 do SIWZ pdf 187,2 2020.02.12 30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27 03 2020 - BZP pdf 1522,5 2020.03.27 9

Pobierz wszystkie dokumenty