Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-56/20

"Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z egzaminem - Zarządzanie infrastrukuralnymi zasobami IT Kurs administracji zasobami IT dla pracowników inżynieryjno - technicznych - MS Access w ramach projektu POWR.03.05.00.00-00-Z309/18 KC-zp.272-56/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 30,9 2020.02.12 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 289,5 2020.02.12 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 283,5 2020.02.12 27
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 259,5 2020.02.12 29
Wykaz zrealizowanych usług doc 253,5 2020.02.12 28
Wzór formularza oferty - usługi doc 286,5 2020.02.12 28
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych docx 182,5 2020.02.12 23
Wzór umowy - usługi doc 320,5 2020.02.12 23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,7 2020.02.12 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2020.02.26 1

Pobierz wszystkie dokumenty