Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2020

""Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - III postępowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 191,7 2020.02.12 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_SA.270.2.1.2020 pdf 13703,1 2020.02.12 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 318,7 2020.03.17 92
Unieważnienie - Pakiet V pdf 141,3 2020.03.17 74
Zał. nr 10_Wykaz wykonanych usług docx 17,5 2020.02.12 84
Zał. nr 11_Wykaz osób skier. do realiz zamówienia docx 20,8 2020.02.12 68
Zał. nr 12_Wykaz urządzeń docx 18,0 2020.02.12 66
Zał. nr 13_Wzór umowy doc 612,0 2020.02.12 72
Zał. nr 14.1_Identyfikator postępowania docx 12,2 2020.02.12 63
Zał. nr 14.2_klucz publiczny asc 0,7 2020.02.12 70
Zał. nr 15_Katalog norm pdf 479,2 2020.02.12 88
Zał. nr 1_Formularz oferty doc 164,0 2020.02.12 68
Zał. nr 2_Kosztorys ofertowy docx 24,5 2020.02.12 79
Zał. nr 3.1_Rozmiar prac wg grup czynności pdf 4238,9 2020.02.12 78
Zał. nr 3.2_Układ sortymentowy pdf 485,4 2020.02.12 76
Zał. nr 3.3_Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskan pdf 377,7 2020.02.12 76
Zał. nr 3.4_Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego docx 14,5 2020.02.12 71
Zał. nr 3_Zadania według rodzaju prac docx 17,5 2020.02.12 64
Zał. nr 4_Standard technologii prac doc 548,5 2020.02.12 73
Zał. nr 5_Procedura odbioru prac doc 225,0 2020.02.12 70
Zał. nr 6_Wzór formularza JEDZ doc 298,5 2020.02.12 74
Zał. nr 7_Niewiążący wzór_zob.podm.trzeciego doc 155,5 2020.02.12 69
Zał. nr 8_Ośw. o gr. kapitałowej doc 154,0 2020.02.12 72
Zał. nr 9_Ośw. o braku podst. do wykluczenia doc 154,5 2020.02.12 69

Pobierz wszystkie dokumenty