Szczegóły ogłoszenia

SA.270.11.2020

"Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Karwin, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 277,2 2020.02.11 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 14741,9 2020.02.11 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540036564-N-2020z dnia 28.02.2020 pdf 240,0 2020.02.28 81
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.03.2020 pdf 235,5 2020.03.02 79
Załacznik nr 30 do SIWZ dokumentacja projektowa SKL Wilanów(prawidłowa) zip 35330,5 2020.02.11 93
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf 244,1 2020.02.11 101
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy(edytowalna) docx 18,4 2020.02.11 81
Załącznik nr 10 - Krzynka Barlinek Dokumentacja projektowa zip 32000,3 2020.02.11 128
Załącznik nr 11 - Krzynka Barlinek Przedmiar robót zip 1534,6 2020.02.11 111
Załącznik nr 12 - Krzynka Barlinek - STWiOR zip 4019,1 2020.02.11 100
Załącznik nr 13 - Dodatkowe wytyczne do opisu przedmiotu zamowienia pdf 143,0 2020.02.11 113
Załącznik nr 14 - Dokumentacja projektowa zip 21016,9 2020.02.11 114
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót zip 356,8 2020.02.11 97
Załącznik nr 16 - STWIOR zip 2487,4 2020.02.11 97
Załącznik nr 17 - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wygon (nieaktualne) pdf 143,3 2020.02.11 101
Załącznik nr 17 - Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia Wygon pdf 143,4 2020.02.11 89
Załącznik nr 18 - Wygon Dokumentacja projektowa zip 42655,2 2020.02.11 97
Załącznik nr 19 - Wygon Przedmiar robót zip 1210,8 2020.02.11 108
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział pdf 177,4 2020.02.11 93
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział(edyt.) docx 14,8 2020.02.11 68
Załącznik nr 20 - Wygon STWiOR zip 7234,2 2020.02.11 96
Załącznik nr 21 - Złotawa - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu (nieaktualne) pdf 134,8 2020.02.25 82
Załącznik nr 21 - Złotawa - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu zamówieni pdf 134,8 2020.02.11 96
Załącznik nr 21- Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia Złotawa pdf 129,2 2020.02.11 75
Załącznik nr 22 do SIWZ Dokumantacja Projektowa SKL Złotawa zip 34780,0 2020.02.11 99
Załącznik nr 23 do SIWZ Przedmiary SKL Złotawa zip 1238,4 2020.02.11 89
Załącznik nr 24 do SIWZ STWIOR SKL Złotawa zip 4628,9 2020.02.11 91
Załącznik nr 25 - Jaźwiny - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu Zamówieni pdf 134,8 2020.02.11 99
Załącznik nr 26 - Jaźwiny Dokumentacja projektowa zip 29351,1 2020.02.11 97
Załącznik nr 27 - Jaźwiny Przedmiar robót zip 326,2 2020.02.11 99
Załącznik nr 28 - Jaźwiny STWiOR zip 1972,8 2020.02.11 89
Załącznik nr 29 - Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia Wilanów(aktualne) pdf 130,9 2020.02.11 85
Załącznik nr 29 - Wilanów - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu (nieaktualne) pdf 134,5 2020.02.25 83
Załącznik nr 29 - Wilanów - Dodatkowe wytyczne do Opisu Przedmiotu Zamówieni pdf 134,5 2020.02.11 92
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia pdf 193,7 2020.02.11 91
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia(edyt.) docx 16,2 2020.02.11 75
Załącznik nr 30 do SIWZ dokumentacja projektowa SKL Wilanów zip 30358,8 2020.02.11 105
Załącznik nr 31 do SIWZ Przedmiary SKL Wilanów zip 914,0 2020.02.11 101
Załącznik nr 32 do SIWZ STWIOR SKL Wilanów zip 4714,9 2020.02.11 87
Załącznik nr 33 -Dodatkowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Skwierzyn pdf 135,7 2020.02.11 101
Załącznik nr 34 - Dokumentacja projektowa zip 38184,4 2020.02.11 107
Załącznik nr 35 - Przedmiar robót pdf 212,8 2020.02.11 111
Załącznik nr 36 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pdf 1589,5 2020.02.11 83
Załącznik nr 37 - Kosztorysy zerowe w formacie ath zip 382,6 2020.02.11 85
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do t pdf 171,8 2020.02.11 86
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do(edyt.) docx 14,1 2020.02.11 72
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych pdf 178,1 2020.02.11 82
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych(edyt.) docx 14,7 2020.02.11 73
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam pdf 176,4 2020.02.11 94
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji(edyt.) docx 14,9 2020.02.11 71
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 426,2 2020.02.11 77
Załącznik nr 7 - Wzór umowy(edyt.) docx 68,9 2020.02.11 58
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 143,2 2020.02.11 78
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego(edyt.) docx 14,1 2020.02.11 61
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dodatkowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia pdf 135,0 2020.02.11 87
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z pdf 306,7 2020.02.19 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zawadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 02.03.2020 pdf 583,6 2020.02.19 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.03.2020r. pdf 880,9 2020.03.10 100
Załącznik nr 35 - Przedmiar robót (nieaktualne) pdf 212,8 2020.02.11 69
Załącznik nr 35 -Przedmiar robót pdf 244,4 2020.02.19 75
Zawiadomienie o przedłuzeniu terminu składania ofert z dnia 02.03.2020 pdf 358,9 2020.03.02 76
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 355,6 2020.02.28 76
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ pdf 717,5 2020.02.28 68

Pobierz wszystkie dokumenty