Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-70/20

"Dostawa krzeseł do laboratoriów dydaktycznych KAiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2020.02.11 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 90,7 2020.02.11 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.02.11 40
Espd-request - KC-zp.272-70-20 xml 138,1 2020.02.11 46
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2020.02.11 39
Wzór formularza oferty doc 28,8 2020.02.11 49
Wzór umowy - dostawy doc 35,7 2020.02.11 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 270,5 2020.02.20 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2020.03.18 30

Pobierz wszystkie dokumenty