Szczegóły ogłoszenia

SA.270.10.2020

"Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - II postępowanie "

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 269,4 2020.02.07 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 12849,8 2020.02.07 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 1 pdf 167,0 2020.02.07 91
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 2 pdf 166,8 2020.02.07 91
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 3 pdf 166,4 2020.02.07 84
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomo pdf 169,1 2020.02.07 89
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się zamów pdf 143,2 2020.02.07 126
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót Zydowo pdf 197,9 2020.02.07 90
Załącznik nr 13 - STWIOR (plac i wiata Żydowo) zip 2740,1 2020.02.07 90
Załącznik nr 14 - Projekt miejsce postojowe Żydowo zip 4221,5 2020.02.07 88
Załącznik nr 15 - Projekt wiata Żydowo zip 1355,9 2020.02.07 95
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót (czatownia) pdf 179,9 2020.02.07 107
Załącznik nr 17-STWIOR (czatownia) pdf 1373,0 2020.02.07 94
Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy (czatownia) zip 3149,3 2020.02.07 89
Załącznik nr 19 - Projekt realiz-wykonaw. (czatownia) zip 3332,3 2020.02.07 94
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25a ust.1 pdf 121,9 2020.02.07 93
Załącznik nr 20 - Szczegółowy opis przedmiotu (czatownia) pdf 411,1 2020.02.07 85
Załącznik nr 21 - Przedmiar robót (stanica) pdf 201,0 2020.02.07 97
Załącznik nr 22 - STWIOR (stanica) zip 2732,8 2020.02.07 82
Załącznik nr 23 - Projekt wykonawczy (stanica) zip 4665,8 2020.02.07 90
Załącznik nr 24 - Projekt wiaty przy stanicy rowerowej zip 1972,0 2020.02.07 89
Załącznik nr 25 - Projekt stelaża do tablic pdf 389,4 2020.02.07 89
Załącznik nr 26 - Szczegółowy opis tablice pdf 92,4 2020.02.07 84
Załącznik nr 27 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 182,6 2020.02.07 93
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 160,5 2020.02.07 81
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pdf 157,5 2020.02.07 97
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf 176,2 2020.02.07 89
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności pdf 169,7 2020.02.07 84
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 215,5 2020.02.07 93
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym pdf 144,6 2020.02.07 92
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat l pdf 118,0 2020.02.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 645,7 2020.02.24 86
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 28.02.2020 pdf 265,1 2020.02.28 65

Pobierz wszystkie dokumenty