Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-1/20

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-1/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 79,9 2020.02.06 246

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 38,9 2020.02.24 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 97,8 2020.02.06 312

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 61,5 2020.02.06 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 66,0 2020.02.06 133
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 60,0 2020.02.06 138
Oświadczenie podwykonawcy doc 63,0 2020.02.06 146
Wykaz osób doc 62,5 2020.02.06 138
Wzór formularza oferty docx 48,7 2020.02.06 136
Wzór umowy docx 112,3 2020.02.06 145
wzór wykazu usług robót budowlanych docx 48,9 2020.02.06 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2020.02.06 140

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,1 2020.02.07 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 292,0 2020.02.17 212
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 288,3 2020.02.20 150
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) docx 290,1 2020.03.03 118
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) docx 289,3 2020.03.03 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 25,1 2020.03.06 172
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 284,4 2020.02.24 196

Pobierz wszystkie dokumenty