Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-1/20

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-808/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 79,9 2020.02.06 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 97,8 2020.02.06 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 61,5 2020.02.06 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 66,0 2020.02.06 30
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 60,0 2020.02.06 32
Oświadczenie podwykonawcy doc 63,0 2020.02.06 34
Wykaz osób doc 62,5 2020.02.06 35
Wzór formularza oferty docx 48,7 2020.02.06 34
Wzór umowy docx 112,3 2020.02.06 41
wzór wykazu usług robót budowlanych docx 48,9 2020.02.06 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2020.02.06 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,0 2020.02.07 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 291,9 2020.02.17 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 288,3 2020.02.20 9

Pobierz wszystkie dokumenty