Szczegóły ogłoszenia

ZP/7424/D/19

"Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania Spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD i FDCD w funkcji temperatury Dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu SONATA BIS"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,3 2020.01.31 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 270,0 2020.01.31 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy doc 82,5 2020.01.31 73
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,0 2020.01.31 76
Załącznik 3 - JEDZ espd xml 126,7 2020.01.31 77
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,3 2020.01.31 80
Załącznik 4 - Wykaz dostaw doc 35,5 2020.01.31 77
Załącznik 5 - Zobowiązanie innego podmiotu doc 46,5 2020.01.31 81
Załącznik 6 - Istotne postanowienia umowy docx 27,6 2020.01.31 76
Załącznik 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,4 2020.01.31 76
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia docx 19,6 2020.01.31 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1-3 pdf 748,3 2020.02.14 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z twarcia ofert doc 46,0 2020.03.03 55

Pobierz wszystkie dokumenty