Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2.2020

"Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami: elektryczną oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - Etap II"

Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2020.01.30 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 60,8 2020.01.30 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.Oświadczenie Wykonawcy doc 30,2 2020.01.30 63
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 26,9 2020.01.30 71
3. Wykaz robót budowlanych docx 25,9 2020.01.30 75
4.Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,4 2020.01.30 64
5.Formularz ofertowy docx 27,0 2020.01.30 78
6.Kosztorys i przedmiar zip 334,7 2020.01.30 73
7.STWiORB pdf 1513,9 2020.01.30 80
8.Projekt budowlany pdf 9668,4 2020.01.30 81
9.Projekt umowy docx 47,7 2020.01.30 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 24,9 2020.02.14 70

Pobierz wszystkie dokumenty