Szczegóły ogłoszenia

CRZP/22/2020/AZP

"Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 507156-N-2020 pdf 170,0 2020.01.29 69

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540024703-N-2020 pdf 70,4 2020.02.11 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 613,5 2020.01.29 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty Zmiana SIWZ 1 doc 302,5 2020.01.29 71
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.01.29 56
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.01.29 56
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2020.01.29 58
5_Wykaz osób doc 38,0 2020.01.29 50
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.01.29 53
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.01.29 55
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2020.01.29 51
9_Wzór umowy DOC 143,0 2020.01.29 52
_10_Dokumentacja przetargowa rar 23923,8 2020.01.29 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 351,7 2020.02.11 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 1559,7 2020.02.10 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1013,9 2020.02.14 52
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 287,5 2020.02.11 48

Pobierz wszystkie dokumenty