Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-6-2020

"Dostawa zestawu do endoskopii wysokiej rozdzielczości HD"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,2 2020.01.29 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2020.01.29 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2020.01.29 20
Zał.5 - Istotne postanowienia umowy doc 100,0 2020.01.29 19
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 158,5 2020.01.29 20
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 62,0 2020.01.29 18

Pobierz wszystkie dokumenty