Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2020

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 239,6 2020.01.29 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,8 2020.01.29 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2020.01.29 135
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,3 2020.01.29 98
Formularz oferty doc 103,5 2020.01.29 104
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2020.01.29 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 126,0 2020.01.29 83
Projekt umowy doc 613,5 2020.01.29 93
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 82,5 2020.01.29 127
Wykaz robót budowlanych doc 86,5 2020.01.29 104
Wykaz osób doc 301,0 2020.01.29 89
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 71,5 2020.01.29 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 117,9 2020.02.18 175

Pobierz wszystkie dokumenty