Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-46/20

"Wynajem autobusu wraz z kierowcą do transportu studentów WGGiIŚ w czasie zajęć terenowych - KC-zp.272-46/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 169,4 2020.01.28 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,9 2020.01.28 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.02.05 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2020.01.28 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,3 2020.01.28 37
Wzór formularza oferty doc 27,0 2020.01.28 46
Wzór umowy - dostawy doc 80,5 2020.01.28 34
Załącznik nr 1a plan wyjazdów xlsx 12,6 2020.01.28 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2020.02.05 42
PDF Ogłoszenie UZP.doc pdf 209,3 2020.02.03 23
PDF Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udział pdf 264,2 2020.02.03 23
PDF Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc pdf 204,5 2020.02.03 22
PDF SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 351,1 2020.02.03 30
PDF Wzór formularza oferty.doc pdf 218,1 2020.02.03 24
PDF Wzór umowy - dostawy pdf 186,5 2020.02.03 23
PDF Załącznik nr 1a plan wyjazdów pdf 98,5 2020.02.03 28
Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert docx 23,8 2020.02.06 31

Pobierz wszystkie dokumenty