Szczegóły ogłoszenia

CRZP/18/2020/AZP

"Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2020"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
506577-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,2 2020.01.27 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 678,5 2020.01.27 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 331,5 2020.01.27 82
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2020.01.27 74
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2020.01.27 75
4_Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej doc 52,5 2020.01.27 78
5_Wykaz usług doc 62,5 2020.01.27 82
6_Istotne postanowienia umowne wersja ostateczna docx 49,6 2020.01.27 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18 informacja z otwarcia pdf 680,6 2020.02.04 75

Pobierz wszystkie dokumenty