Szczegóły ogłoszenia

KA-2/006/2020

"Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2020 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,8 2020.01.27 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,7 2020.01.27 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2020.01.27 39
Formularz ofertowy doc 74,0 2020.01.27 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,4 2020.01.27 37
Projekt umowy doc 62,0 2020.01.27 35
Wykaz potencjału technicznego doc 32,5 2020.01.27 36
Wykaz usług doc 34,0 2020.01.27 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,2 2020.01.27 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 109,6 2020.02.07 32

Pobierz wszystkie dokumenty