Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-50/20

"dostawa 3 sztuk laptopów dla WIEiT - KC-zp.272-50/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,7 2020.01.24 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,2 2020.01.24 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.02.03 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2020.01.24 30
Wzór formularza oferty doc 27,6 2020.01.24 23
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2020.01.24 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2020.02.03 20

Pobierz wszystkie dokumenty