Szczegóły ogłoszenia

Zp.In.271.2.2020

""Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.""

Gmina Opatówek

                     

Brak dokumentów do pobrania