Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2020

"Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 215,0 2020.01.22 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA html 9,9 2020.01.23 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 56,7 2020.01.22 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz koszy ulicznych 2020 docx 21,9 2020.01.22 46
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.01.22 39
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 21,3 2020.01.22 45
Oświadczenie o spełnianiu wymagań rozporządzenia MŚ doc 36,5 2020.01.22 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2020.01.22 36
Projekt umowy doc 135,0 2020.01.22 35
Wykaz pojazdów doc 34,5 2020.01.22 40
Wzór oferty na dostawy doc 28,6 2020.01.22 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2020.01.22 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.01.30 52

Pobierz wszystkie dokumenty