Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2020

"Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 215,0 2020.01.22 135

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA html 9,9 2020.01.23 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 56,7 2020.01.22 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz koszy ulicznych 2020 docx 21,9 2020.01.22 132
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.01.22 127
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 21,3 2020.01.22 143
Oświadczenie o spełnianiu wymagań rozporządzenia MŚ doc 36,5 2020.01.22 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2020.01.22 129
Projekt umowy doc 135,0 2020.01.22 136
Wykaz pojazdów doc 34,5 2020.01.22 134
Wzór oferty na dostawy doc 28,6 2020.01.22 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2020.01.22 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.01.30 152

Pobierz wszystkie dokumenty