Szczegóły ogłoszenia

ZP/7247/D/19

"Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l, wraz z urządzeniami do jej podawania, do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 22,7 2020.01.16 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 187,5 2020.01.16 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia xlsx 43,4 2020.01.16 28
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 53,0 2020.01.16 31
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 78,5 2020.01.16 30
Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy docx 16,6 2020.01.16 29
Załącznik nr 3a - oswiadczenie o podwykonawcach docx 16,8 2020.01.16 26
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 131,0 2020.01.16 26
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,6 2020.01.16 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 44,5 2020.02.03 20

Pobierz wszystkie dokumenty