Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2020.01.15 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2020.01.15 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.01.15 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.01.15 97
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2722,9 2020.01.15 120
Wykaz osób doc 19,7 2020.01.15 105
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.01.15 101
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2020.01.15 100
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.01.15 99
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.01.15 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2020.01.24 116

Pobierz wszystkie dokumenty