Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-5/20

"Dostawa leku programowego Cetuximab"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 46,8 2020.01.14 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 96,5 2020.01.14 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2020.01.14 14
Oświadczenie - produkty lecznicze doc 22,7 2020.01.14 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,0 2020.01.14 11
Wzór oferty xls 57,0 2020.01.14 17
Wzór umowy Cetuximab docx 37,8 2020.01.14 16

Pobierz wszystkie dokumenty