Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.01.2020

"Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 1102,5 2020.01.13 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 109,4 2020.01.13 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 53,5 2020.01.13 15
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,0 2020.01.13 10
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ doc 230,5 2020.01.13 11
Załącznik nr 4 - Wzór umowy doc 64,5 2020.01.13 10
Załącznik nr 5 – Oświadczenia doc 28,5 2020.01.13 11
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2020.01.13 10
Załącznik nr 7 - Załącznik asortymentowo-cenowy xls 1659,0 2020.01.13 66

Pobierz wszystkie dokumenty