Szczegóły ogłoszenia

XXXV.0411.05.2019

"Zapewnienie usług personelu w celu wytworzenia e-usługi Polona dla Naukowców oraz e-usługi Polona dla Bibliotek 2.0. Zamówienie prowadzone zgodnie z umowami ramowymi zawartymi w wyniku postępowania XIV.263.4.2019 pn. Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT (Część 3)"

Biblioteka Narodowa

                     

Brak dokumentów do pobrania