Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.1.2020

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno - tłocznym oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej od ogrodzenia posesji do studzienek rewizyjnych w ul. 1 Maja w Babienicy."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,9 2020.01.07 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 230,0 2020.01.07 67

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,5 2020.01.27 68
STWiORB pdf 5845,2 2020.01.07 42
ul. 1 Maja - część opisowa pdf 2464,1 2020.01.07 49
ul. 1 Maja - przedmiar robót pdf 377,5 2020.01.07 80
ul. 1 Maja - rys. 1 - 1 pdf 1074,0 2020.01.07 66
ul. 1 Maja - rys. 1 - 2 pdf 863,5 2020.01.07 54
ul. 1 Maja - rys. 1 A pdf 582,3 2020.01.07 62
ul. 1 Maja - rys. 1 B pdf 961,8 2020.01.07 50
ul. 1 Maja - rys. 1 C pdf 962,8 2020.01.07 51
ul. 1 Maja - rys. 2 pdf 658,3 2020.01.07 52
ul. 1 Maja - rys. 3 pdf 350,3 2020.01.07 54
ul. 1 Maja - rys. 4 pdf 320,9 2020.01.07 54
ul. 1 Maja budynek usługowu rys.3 pdf 273,6 2020.01.07 53
ul. 1 maja budynek usługowy opis techniczny pdf 367,4 2020.01.07 48
ul. 1 Maja budynek usługowy plan BIOZ pdf 169,5 2020.01.07 46
ul. 1 Maja budynek usługowy rys.1 pdf 327,6 2020.01.07 54
ul. 1 Maja budynek usługowy rys.2 pdf 4160,8 2020.01.07 52
ul. 1 Maja budynek usługowy rys.4 pdf 226,9 2020.01.07 49
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.4 pdf 317,3 2020.01.07 58
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.5 pdf 313,2 2020.01.07 58
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.6 pdf 293,5 2020.01.07 47
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.7 pdf 341,0 2020.01.07 47
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.8 pdf 331,5 2020.01.07 51
ul. Lubszecka i ul. Wolności - rys.10.9 pdf 324,9 2020.01.07 47
ul. Wolności i ul. Lubszecka - część opisowa pdf 22719,1 2020.01.07 57
ul. Wolności i ul. Lubszecka - przedmiar robót pdf 1329,1 2020.01.07 73
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.1.1 pdf 1118,5 2020.01.07 50
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.1 pdf 305,2 2020.01.07 51
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.10 pdf 324,7 2020.01.07 51
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.11 pdf 291,1 2020.01.07 48
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.12 pdf 298,6 2020.01.07 55
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.13 pdf 314,6 2020.01.07 47
ul. wolności i ul. Lubszecka - rys.10.14 pdf 292,4 2020.01.07 42
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.15 pdf 329,4 2020.01.07 44
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.16 pdf 304,0 2020.01.07 41
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.17 pdf 312,8 2020.01.07 49
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.18 pdf 309,9 2020.01.07 42
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.19 pdf 314,8 2020.01.07 50
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.2 pdf 313,2 2020.01.07 50
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.10.3 pdf 317,8 2020.01.07 46
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.2 pdf 1366,2 2020.01.07 56
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.3 pdf 539,5 2020.01.07 46
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.4 pdf 472,8 2020.01.07 47
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.5 pdf 347,8 2020.01.07 46
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.6 pdf 215,8 2020.01.07 50
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.7 pdf 221,2 2020.01.07 42
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.8 pdf 228,8 2020.01.07 42
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys.9 pdf 349,4 2020.01.07 45
ul. Wolności i ul. Lubszecka - rys1 pdf 8999,7 2020.01.07 57

Pobierz wszystkie dokumenty