Szczegóły ogłoszenia

NA/P/1/2020

"Dostawa elementów systemu monitoringu CCTV - urządzenia na potrzeby modernizacji systemu nadzoru wizyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.01.03 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2020.01.03 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.01.03 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.01.03 9
Szczegółowy opis zamówienia pdf 774,2 2020.01.03 39
Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2020.01.03 14
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 86,5 2020.01.03 11

Pobierz wszystkie dokumenty