Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-806/19

"Dostawa 1 szt.serwera plików dla WEAIiIB - KC-zp.272-806/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,7 2019.12.27 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 806n docx 63,1 2019.12.27 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ n docx 62,6 2019.12.27 109
Wzór formularza oferty - dostawy docx 31,2 2019.12.27 112
Wzór umowy - dostawy docx 27,9 2019.12.27 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,8 2020.01.24 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 26,3 2020.01.30 80
espd-request xml 250,9 2019.12.27 122
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2020.01.22 81
Informacja z otawrcia ofert sprostowanie 806 docx 24,4 2020.02.14 70
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2020.01.30 87
NOWY Wzór formularza oferty - zal. 1A docx 31,0 2020.01.24 85
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2020.01.24 88
sprostowanie 1 docx 14,6 2020.01.27 81

Pobierz wszystkie dokumenty