Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.31.2019

"Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych "

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1277,8 2019.12.24 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 112,5 2019.12.24 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 59,5 2019.12.24 32
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,5 2019.12.24 28
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ doc 233,0 2019.12.24 27
Załącznik nr 4 - Wzór umowy doc 121,5 2019.12.24 30
Załącznik nr 5 – Oświadczenia doc 28,5 2019.12.24 27
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 27,0 2019.12.24 30
Załącznik nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy xls 1161,5 2019.12.24 88
Załącznik nr 8 - Terminarz dostaw doc 33,5 2019.12.24 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiany do SIWZ docx 61,8 2020.01.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty